Historiek van de club

Historiek van de club

De wortels van de vereniging zijn te zoeken bij enkele leden van het toenmalige ACV-Vinderhoute,  die in 1977 tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen besloten een wandeltocht in te richten.

In die tijd was de West- en Oost-Vlaamse Wandelsportbond in volle opmars en het zwaartepunt lag in Aalter en Beernem, zodat het niet verwonderlijk was dat ook in het Meetjesland hiervoor belangstelling ontstond.

Vanuit het lokaal ‘De Kraaiende Haan’ werd gestart voor een tocht van 6 en 12 km.  Er kwamen maar 86 deelnemers opdagen, maar de organisatoren en deelnemers hadden  meteen de wandelmicrobe te pakken.

De mannen van het eerste uur, wijlen Emile Bakeland en Aimé Bert, samen met Georges Wille zetten hun wil door en stichtten in overleg met de toenmalige secretaris van de West- en Oost-Vlaamse Wandelsportbond, nu nog steeds secretaris-generaal van Aktivia, Thierry Altruy, een nieuwe club: ‘Reigerstappers Vinderhoute’, die in 1978 aansloot bij de WOWB onder het stamnummer 084.

De clubnaam, het logo en de groenwitte kleuren, komen voort uit het wapenschild van Vinderhoute, waarop een reiger staat afgebeeld op groene achtergrond.

Het volgende jaar, 1979, mocht een eerste Wisselbekertocht worden ingericht, de ‘Reigertochten’, met start en aankomst in het Cultureel Centrum van rector Bouckaert, oud-burgemeester van Vinderhoute,  die de club steunde en zijn zaal ter beschikking stelde. Dit was de echte start, want niet minder dan
819 deelnemers kwamen opdagen en liefst 69 nieuwe leden sloten aan bij de jonge club.

In 1980 waren reeds 117 leden aangesloten en de volgende jaren liep het aantal gestadig op tot 479 in 1992, waarna het stabiliseerde en zelfs licht terugliep.

De eerste organisaties, de REIGERTOCHTEN en de KASTELENTOCHTEN, volgend jaar in 2003 reeds aan hun 25ste uitgave toe, werden vanaf 1980 uitgebreid met enkele andere tochten :  de Wintertocht te Merendree, De Valentijntjestocht te Zomergem, de Herfsttocht te Waarschoot en  de Luchterentocht in Drongen.

Het totaal aantal deelnemers aan deze tochten liep per jaar op van ongeveer 3600 in 1981 tot ver boven de 6000 in de jaren 90.

Vanaf 1986 werd een samenwerking op het getouw gezet met de Postwandelclub uit Gent (nu PWC Merelbeke),  de Gentbrugse Vrienden (nu Gentbrugse Zwalmvrienden) en de Kwartels uit Assenede, wat resulteerde in een winterserie waarbij elke club 2 wandelingen organiseert en de trouwe  deelnemer een geschenk kan verdienen door minstens eenmaal bij elke club te gaan wandelen.
In 1996 haakten De Kwartels af en kwam Wandelclub Aalter als vervanger bij de‘VIGGAALVRIENDEN’.

Hoogtepunten van de organisaties waren de ‘Provinciale Wandeldag 1990, waarbij ondanks het  bijzonder barre weer 2454 deelnemers uit 80 verenigingen kwamen opdagen in het Gemeentemagazijn van Lovendegem en de jubileumtocht 20 jaar Reigertochten’ in 1998, toen een recordaantal deelnemers van 3058 uit 111 verenigingen inschreven in de Lagere Meisjesschool te Zomergem.
Nog recenter is het succes van de ‘Provinciale Wandeldag 2000’, waar ondanks grote concurrentie 2960 deelnemers op afkwamen en er voor het eerst werd gestart vanuit de Gemeentelijke Sporthal te Lovendegem, met medewerking van talrijke sponsors en AVS-televisie. Een verder topmoment was de inrichting van de ‘Nationale Wandeldag 2012’ te Lovendegem : 6112 wandelaars kwamen af op dit evenement !

De eerste voorzitter van de vereniging, medestichter Emile Bakeland, bleef 20 jaar aan het roer tot eind 1998, maar overleed plots en veel te vroeg, enkele dagen na de Provinciale Wandeldag 2000, op 31 maart. De Kastelentocht in augustus geldt als Herdenkingstocht Emile Bakeland.

Van eind 1998 tot mei 2000 was Rudi Couvreur voorzitter.
Hij werd opgevolgd door René De Rycke van mei 2000 tot 1 januari 2007.Vanaf 1 januari 2007 heeft Katleen Deroose het voorzitterschap op zich genomen.

Het bestuur bekrachtigde op 01 april 2009 de overgang van feitelijke vereniging naar een vzw. De statuten werden neergelegd op 28 mei 2009 en de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad gebeurde op 8 juni 2009. Voor internet-lezers: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm; vul daar het ondernemersnummer in: 0811 966 412 en je kan rustig de statuten bekijken.